background

Politika kakovosti

background

Smo podjetje s 26 letnim poslovanjem na področju brizganja plastičnih mas. Kot mikro podjetje, katero je na slovenskem in tujem trgu sprovedlo že veliko poslovnih sodelovanj ,si želimo z našo hitro odzivnostjo in dobrim posluhom nadaljevati in širiti našo panogo.

Kakovost je za naše naročnike ključnega pomena. Zato smo se odločili razviti, uvesti in vzdrževati sistem vodenja kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001:2015 ter ga nenehno izboljševati. Vsi zaposleni dosledno izpolnjujemo zahteve tega standarda in zakonodaje.

Z doslednim izvajanjem politike kakovosti želimo doseči: 

  • čim višje zadovoljstvo kupcev,
  • povečevanje produktivnosti,
  • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z usmerjenostjo k preprečevanju napak.

Izvajanje notranjih presoj, prepoznavanje tveganj in priložnosti v kontekstu poslovanja zagotavlja spremljanje uspešnosti sistema vodenja kakovosti, z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja prihodnje želimo svojo dejavnost povečati in s tem zadovoljiti tudi zahtevnejše potencialne poslovne partnerje. Politika kakovosti je zavezujoča za vse zaposlene in zunanje sodelavce.